↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική τὸ στοιχεῖον τὰ στοιχεῖ
      γενική τοῦ στοιχείου τῶν στοιχείων
      δοτική τῷ στοιχεί τοῖς στοιχείοις
    αιτιατική τὸ στοιχεῖον τὰ στοιχεῖ
     κλητική ! στοιχεῖον στοιχεῖ
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  στοιχείω
γεν-δοτ τοῖν  στοιχείοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'τέκνον' όπως «στοιχεῖον» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
στοιχεῖον < στοῖχ(ος) (σειρά, γραμμή) + -εῖον

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

στοιχεῖον ουδέτερο

 1. η σκιά στο ηλιακό ρολόι
 2. σημείο ή τμήμα μιας γραμμής ή σειράς, στοιχείο
  1. (συνήθως στον πληθυντικό) ο στοιχειώδης ήχος, ο φθόγγος σε αντιδιαστολή με το γράμμα
  2. (στις φυσικές επιστήμες) τα βασικά μέρη που αποτελούν τα υλικά σώματα
   Ο Ἐμπεδοκλῆς ονομάζει τα τέσσερα στοιχεία ῥιζώματα (πῦρ, ὕδωρ, ἀήρ, γῆ)
  3. οι βασικές έννοιες και αρχές, αξιώματα των επιστημών
   → δείτε στον πληθυντικό Στοιχεῖα (τίτλος έργου του Ευκλείδη)