Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

πλάγια

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈpla.ʝi.os/
τυπογραφικός συλλαβισμός: πλά‐γι‐ος
τονικό παρώνυμο: πλαγίως

  Επίρρημα επεξεργασία

πλάγια

 • με έμμεσο, μη ευθύ τρόπο
  Του το έφερε πλάγια, με τρόπο, για να μην έρθουν σε αντιπαράθεση.
  άλλες μορφές: πλαγίως (λογιότερο)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πλάγια ουδέτερο στον πληθυντικό

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

πλάγια

 1. ονομαστική, αιτιατική και κλητική ενικού, θηλυκού γένους του πλάγιος
  λόγιο: πλαγία
 2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού, ουδέτερου γένους (πλάγιο) του πλάγιος
Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

πλάγια: ουσιαστικοποιημένο ουδέτερο του επιθέτου πλάγιος στον πληθυντικό

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πλάγια -ων ουδέτερο στον πληθυντικό

 • τα πλάγια, τα πλευρά
  ※  5ος/4ος↑ αιώνας Ξενοφῶν, Κύρου Παιδεία, 7, 16
  Ἀλλὰ τὰ μὲν καθ᾽ ἡμᾶς ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Κῦρε, καλῶς ἔχειν, ἀλλὰ τὰ πλάγια λυπεῖ με, ὅτι τὰ μὲν τῶν πολεμίων κέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ στρατιᾷ·
  πιστεύω ότι το δικό μου τμήμα του στρατού, Κύρε, είναι εντάξει, αλλά με ανησυχούν τα πλάγια (τα πλευρά), γιατί βλέπω τις πτέρυγες των εχθρών να αντιτάσσονται ισχυρά με άρματα και κάθε είδους πεζικό) (Χρειάζεται στοιχεία μεταφραστή)

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

πλάγια