Πρότυπο:el-κλίση-'τρέχων'


↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο τρέχων
τρέχοντας
η τρέχουσα το τρέχον
      γενική του τρέχοντος
τρέχοντα
της τρέχουσας
τρεχούσης*
του τρέχοντος
    αιτιατική τον τρέχοντα την τρέχουσα το τρέχον
     κλητική τρέχων
τρέχοντα
τρέχουσα τρέχον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι τρέχοντες οι τρέχουσες τα τρέχοντα
      γενική των τρεχόντων των τρεχουσών των τρεχόντων
    αιτιατική τους τρέχοντες τις τρέχουσες τα τρέχοντα
     κλητική τρέχοντες τρέχουσες τρέχοντα
Ίδιες είναι οι αρχαίες καταλήξεις: -ων, -ουσα, -ον
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
* παλιότερος λόγιος τύπος
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «τρέχων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για μετοχές σε -ων, -ουσα, -ον, με γενική -οντος. Εμφανίζονται και οι νεότεροι τύποι του αρσενικού σε -οντας. Γράφουμε

{{el-κλίση-'τρέχων'}}


Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ων, εντάσσει στην
Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'τρέχων'


Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -οντας, εντάσσει στην
Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'τρέχοντας'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο τρέχων η τρέχουσα το τρέχον
      γενική του τρέχοντος της τρέχουσας
τρεχούσης*
του τρέχοντος
    αιτιατική τον τρέχοντα την τρέχουσα το τρέχον
     κλητική τρέχων τρέχουσα τρέχον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι τρέχοντες οι τρέχουσες τα τρέχοντα
      γενική των τρεχόντων των τρεχουσών των τρεχόντων
    αιτιατική τους τρέχοντες τις τρέχουσες τα τρέχοντα
     κλητική τρέχοντες τρέχουσες τρέχοντα
Ίδιες είναι οι αρχαίες καταλήξεις: -ων, -ουσα, -ον
* παλιότερος λόγιος τύπος
Κατηγορία όπως «τρέχων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Σε μερικά αρχαιόπρερα μπορούμε να αφαιρέσουμε τους νεότερους τύπους με

{{el-κλίση-'τρέχων'|αρσ2=-}}


ΠαράμετροιΕπεξεργασία

  • |αρσ2=-   Αφαιρούμε τους νεότερους τύπους του αρσενικού σε -οντας
  • |αρσ2=-|γε2=α   Αφαιρούμε τον νεότερο τύπο του αρσενικού σε -οντας, αλλά διατηρούμε τον νεότερο τύπο στη γενική ενικού
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • Για το δευτερεύων, δευτερεύοντας με όλους τους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'τρέχων'}}
  • Για λήμμα χωρίς νεότερους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'τρέχων'|αρσ2=-}}
  • Για λήμμα με νεότερο τύπο αρσενικού μόνο στη γενική ενκού, γράφουμε {{el-κλίση-'τρέχων'|αρσ2=-|γε2=α}}


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Καλείται το Module:el-adj-decl, σελίδα Module:el-adj-decl/functions.