Αγγλικά (en) επεξεργασία

ενεστώτας understand
γ΄ ενικό ενεστώτα understands
αόριστος understood
παθητική μετοχή understood
ενεργητική μετοχή understanding
αγγλικά ανώμαλα ρήματα

  Ρήμα επεξεργασία

understand (en)

 1. καταλαβαίνω, σκαμπάζω, αντιλαμβάνομαι
  When he speaks quickly, I cannot understand what he is saying.
  Όταν μιλάει γρήγορα, δεν καταλαβαίνω τι λέει.
  I understand the seriousness of the situation.
  Αντιλαμβάνομαι τη σοβαρότητα της κατάστασης.
   συνώνυμα:  follow, get, make sense και tell
 2. κατανοώ
 3. συμπεραίνω

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία