Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

συμπεραίνω < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

συμπεραίνω

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία