Δείτε επίσης: καταλαμβάνω

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

καταλαβαίνω < μεσαιωνική ελληνική καταλαβαίνω < αρχαία ελληνική καταλαμβάνω < κατά + λαμβάνω

  Ρήμα επεξεργασία

καταλαβαίνω

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία