Εσπεράντο (eo)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

kompreni < kompren- + -i

  ΡήμαΕπεξεργασία

ρήμα kompreni
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας komprenas komprenanta komprenata
αόριστος komprenis kompreninta komprenita
μέλλοντας komprenos komprenonta komprenota
υποθετική komprenus - -
προστακτική komprenu - -

kompreni (eo)