Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈəʊ.pən.ɪŋ/ (βρετανικό)
ΔΦΑ : /ˈoʊp.nɪŋ/ (ΗΠΑ)
 
 

  Επίθετο

επεξεργασία

opening (en) (χωρίς παραθετικά)

 • ο αρχικός, ο πρώτος
  The opening sentence was so interesting that it made me want to read the rest of the article.
  Η αρχική (θεματική) πρόταση ήταν τόσο ενδιαφέρουσα που με έκανε να θέλω να διαβάσω και το υπόλοιπο άρθρο.

Συγγενικά

επεξεργασία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
opening openings

opening (en)

 1. τα εγκαίνια, ο εγκαινιασμός
 2. η έναρξη
  We watched the opening ceremony of the Olympic Games with my friends.
  Παρακολουθήσαμε την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων με τους φίλους μου.
 3. κάτι που είναι ανοιχτό, η τρύπα σε κάτι
   συνώνυμα: crevice, gap, hole
 4. το διάστημα, το διάκενο, η αόριστη ή συγκεκριμένη τοπική διάσταση
  the opening of a meter/kilometer - το διάστημα ενός μέτρου/χιλιομέτρου
  I am filling the openings between the stones with cement.
  Γεμίζω τα διάκενα στις πέτρες με τσιμέντο.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη space
 5. η κενή θέση
  1. ο διαθέσιμος χρόνος σε ένα πρόγραμμα
    συνώνυμα: availability, slot
  2. μια ελεύθερη θέση εργασίας, το κενό
    συνώνυμα: job opening, job opportunity, vacancy
 6. η ευκαιρία
 7. (μαθηματικά) άνοιγμα, διαδικασία opening: erosion (διάβρωση) που ακολουθείται από dilation (διαστολή)
  ΚΛΑΔΟΣ: μαθηματική μορφολογία

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

opening (en)

 • opening - Cambridge Dictionary online