παραθετικά
θετικός foolish
συγκριτικός more foolish
υπερθετικός most foolish

  Ετυμολογία

επεξεργασία
foolish < fool + -ish

  Επίθετο

επεξεργασία

foolish (en)

 • ανόητος, βλακώδης, ηλίθιος, χαζός
  Don’t be foolish!
  Μην είσαι ανόητος!
  foolish remarks/opinions - ανόητες παρατηρήσεις/γνώμες
  What you did was foolish.
  Αυτό που έκανες ήταν ανόητο/ηλίθιο.
  a foolish question - βλακώδης ερώτηση
  We mistook him as foolish, but he proved to be brilliant.
  Tον είχαμε για χαζό, αλλά αποδείχτηκε πανέξυπνος.
  You will be foolish if you leave such a job/if you sell the house.
  Θα είσαι χάζος αν αφήσεις τέτοια δουλειά/αν πουλήσεις το σπίτι.
   συνώνυμα:  absurd, daft, derpy, dopey, dumb, goofy, idiotic, moronic, nonsensical, senseless, stupid, silly και unwise