Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ἀραρίσκω < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *h₂er- (συνδέω, ταιριάζω, τοποθετώ μαζί) + -σκω (< πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *-sḱéti)

  Ρήμα επεξεργασία

ἀραρίσκω

  1. συνδέω, συνταιριάζω
  2. συνάπτω
  3. κατασκευάζω, παρασκευάζω
  4. συγκεντρώνω
  5. εφοδιάζω, εξοπλίζω
  6. είμαι ευχάριστος, ευχαριστώ

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία