↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική      πόσος      πόση      πόσο
      γενική πόσου πόσης πόσου
    αιτιατική πόσο πόση πόσο
     κλητική
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική      πόσοι      πόσες      πόσα
      γενική πόσων πόσων πόσων
    αιτιατική πόσους πόσες πόσα
     κλητική
Κατηγορία όπως «ξένος» - Παράρτημα:Αντωνυμίες

  Ετυμολογία

επεξεργασία
πόσος < αρχαία ελληνική πόσος < πρωτοελληνική *kʷotsos < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *kʷoti < *kʷos

  Αντωνυμία

επεξεργασία

πόσος (ερωτηματική αντωνυμία)

  Μεταφράσεις

επεξεργασία