Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των κλίσεων που χρειάζονται έλεγχο.


Δείτε επίσης: Πλοῦτος, πλούτος, Πλούτος

  Ετυμολογία

επεξεργασία
πλοῦτος < πίμπλημι • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

πλοῦτος αρσενικό ή ουδέτερο

Παράγωγα

επεξεργασία

παράγωγα και σύνθετα με πλουτ-

κλίση αρσενικού    κλίση ουδετέρου
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική πλοῦτος οἱ πλοῦτοι
      γενική τοῦ πλούτου τῶν πλούτων
      δοτική τῷ πλούτ τοῖς πλούτοις
    αιτιατική τὸν πλοῦτον τοὺς πλούτους
     κλητική ! πλοῦτε πλοῦτοι
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  πλούτω
γεν-δοτ τοῖν  πλούτοιν
2η κλίση, Κατηγορία 'δρόμος' όπως «κῆπος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
  
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική τὸ πλοῦτος τὰ πλούτη - πλούτε
      γενική τοῦ πλούτεος τῶν πλουτῶν - πλουτέων
      δοτική τῷ πλούτει - πλούτεῐ̈ τοῖς πλούτεσ(ν)
    αιτιατική τὸ πλοῦτος τὰ πλούτη - πλούτεα
     κλητική ! πλοῦτος πλούτη - πλούτεα
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  πλούτει - πλούτεε
γεν-δοτ τοῖν  πλουτοῖν - πλουτέοιν
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ Έχει 2 γενικές? Ποιοι τύποι ισχύουν? Έχει πληθυντικό?
3η κλίση, Κατηγορία 'βέλος' όπως «σκεῦος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά