Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
δε μαρτυρείται δυϊκός αριθμός
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική παππικός παππική τὸ παππικόν
      γενική τοῦ παππικοῦ τῆς παππικῆς τοῦ παππικοῦ
      δοτική τῷ παππικ τῇ παππικ τῷ παππικ
    αιτιατική τὸν παππικόν τὴν παππικήν τὸ παππικόν
     κλητική ! παππικέ παππική παππικόν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ παππικοί αἱ παππικαί τὰ παππικᾰ́
      γενική τῶν παππικῶν τῶν παππικῶν τῶν παππικῶν
      δοτική τοῖς παππικοῖς ταῖς παππικαῖς τοῖς παππικοῖς
    αιτιατική τοὺς παππικούς τὰς παππικᾱ́ς τὰ παππικᾰ́
     κλητική ! παππικοί παππικαί παππικᾰ́
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ παππικώ τὼ παππικᾱ́ τὼ παππικώ
      γεν-δοτ τοῖν παππικοῖν τοῖν παππικαῖν τοῖν παππικοῖν
2η&1η κλίση, Κατηγορία 'καλός' όπως «καλός» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

  Ετυμολογία επεξεργασία

παππικός (ελληνιστική κοινή) < αρχαία ελληνική πάππ(ος) + -ικός

  Επίθετο επεξεργασία

παππικός, -ή, -όν

Δείτε επίσης επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία