Δείτε επίσης: ουρανός, Ουρανός

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική οὐρανός οἱ οὐρανοί
      γενική τοῦ οὐρανοῦ τῶν οὐρανῶν
      δοτική τῷ οὐραν τοῖς οὐρανοῖς
    αιτιατική τὸν οὐρανόν τοὺς οὐρανούς
     κλητική ! οὐρανέ οὐρανοί
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  οὐρανώ
γεν-δοτ τοῖν  οὐρανοῖν
2η κλίση, Κατηγορία 'ναός' όπως «ναός» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία επεξεργασία

οὐρανός < αβέβαιης ετυμολογίας με κρίσιμης σημασίας την ετυμολόγηση των διαλεκτικών τύπων[1][2]
 1. < θέμα *ϝορσανός με κατάληξη
  1. είτε τονισμένη ως -ανός (όπως ὀρφανός) από ρίζα *uorsó, όπως σανσκριτικά varṣá ("βροχή")
  2. είτε ως ουσιαστικού-δράστη με σημασία ο βρέχων, αυτός που υγραίνει και γονιμοποιεί
   1. είτε (όπως ὄχανον: ξόανον ἔχω: ξέω) από ρηματική ρίζα *uers, όπως σανσκριτικά várṣati ("να βρέχω)
   2. ή συγγενές με το ρήμα οὐρέω ("υγραίνω, ουρώ")
 2. κατ' άλλους, συγγενές με την σανσκριτική ρίζα varṣmán ("ύψος") από πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *uers-
 3. έχει προταθεί και προελληνικό έτυμο

Δεν ευσταθούν

 1. η παλαιά ετυμολόγηση από το θεωνύμιο Váruṇa από *ὀϝορανός
 2. η γνωστή παρετυμολογία «ὁρῶ τὰ ἄνω» στον Κρατύλο του Πλάτωνος (396b[3])

  Ουσιαστικό επεξεργασία

οὐρανός αρσενικό

 1. ο ουρανός, ο θόλος του ουρανού, αιθέρες
  Πάτερ ὑμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς....
 2. (κύριο όνομα, μυθολογία) → δείτε τη λέξη Οὐρανός

Άλλες μορφές επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. Beekes, Robert S. P. (2010) Etymological Dictionary of Greek. [Ετυμολογικό λεξικό της ελληνικής γλώσσας] (στα αγγλικά) με την αρωγή του Lucien van Beek. Leiden: Brill. Τόμοι 1‑2.
 2. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 
 3. «ἔστι δὲ οὗτος Οὐρανοῦ ὑός, ὡς λόγος· ἡ δὲ αὖ ἐς τὸ ἄνω ὄψις καλῶς ἔχει τοῦτο τὸ ὄνομα καλεῖσθαι, οὐρανία, ὁρῶσα τὰ ἄνω, ὅθεν δὴ καί φασιν, ὦ Ἑρμόγενες, τὸν καθαρὸν νοῦν παραγίγνεσθαι οἱ μετεωρολόγοι, καὶ τῷ οὐρανῷ ὀρθῶς τὸ ὄνομα κεῖσθαι·» (Πλάτων, Κρατύλος, 396b)

  Πηγές επεξεργασία