ουράνιο τόξο

  Ετυμολογία

επεξεργασία
→ δείτε τη λέξη  ουράνιος και τόξο (= το τόξο του ουρανού)

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

ουράνιο τόξο ουδέτερο

έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου

Ταυτόσημο

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία