Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

διυλίζω < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική διυλίζω

  Ρήμα Επεξεργασία

διυλίζω, αόρ.: διύλισα, παθ.φωνή: διυλίζομαι, π.αόρ.: διυλίστηκα, μτχ.π.π.: διυλισμένος

  1. αφαιρώ τις προσμείξεις από ένα υγρό, φιλτράρω
  2. αναλύω κάτι με επιμονή και σχολαστικότητα
    διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

Κλίση Επεξεργασία

  Μεταφράσεις ΕπεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

διυλίζω, ήδη τον 6ο αιώνα στον Μίμνερμο < (διά) δι- + ὑλίζω < ὕλ(η) + -ίζω [1]

  Ρήμα Επεξεργασία

διυλίζω

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

  Αναφορές Επεξεργασία

  1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

  Πηγές Επεξεργασία