αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα

Δείτε επίσης: ἐπίφθεγμα, απόφθεγμα

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα < λεξιπλασία του Στέφανου Κουμανούδη σε βιβλίο που εξέδωσε το 1851 (δείτε το παράθεμα) με συνθετικά: αρετ(ή) + αμαρτωλ(ός) + ιδέ(α) + -ο- + πάθ(ος) + -ό- + αρχαία ελληνική φθέγμα

  Ουσιαστικό επεξεργασία

αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα ουδέτερο

 • (λογοτεχνικό, σκωπτικό, παρωχημένο) λογοτεχνικό έργο (φθέγμα) που εξιστορεί παθήματα και καταστάσεις όπου εμπλέκονται η αρετή και η αμαρτία, οι ιδέες και τα πάθη (όπως στα κείμενα του ρομαντισμού του 18ου και 19ου αιώνα στα οποία αναφέρεται ο συγγραφέας Στέφανος Κουμανούδης)
  ※  1851 (καθαρεύουσα) Στέφανος Κουμανούδης, Στράτις Καλοπίχειρος, Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Αντωνιάδου, 1851 σελ.28@books.google
  καὶ εἰς τῶν Παρισίων τὰ ἀπόκρυφα,
  (ὅπου συχνὰ καὶ ἄνδρες δειλιάζουσι·)
  εἰσδύετε εὐκόλως ὡς Παρισιναὶ,
  καὶ στρέφετ’ εὐγνωμόνως βλέμμα χάριτος
  εἰς Σίμους καὶ Σκυλίτσας, ὡς εἰς ὑπουργοὺς
  καὶ ὁδηγοὺς σας, ὅπου τι γλυκύθυμον
  ἀρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα
  τὰς Δυτικὰς σας ἀδελφὰς κατακηλεῖ
  καὶ τὰ στενάγματά των τὰ ἡδονικὰ
  μέχρις Αἰγαίου στέλλει νὰ ἀκούωνται …
  ΣτΕ: Ο Κουμανδούδης απευθύνεται στις αναγνώστριές του, «κοράσια ευαίσθητα» που είναι πλέον εξοικειωμένες με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία, «καταπίνουσαι ρομάντσα» ιταλών, γερμανών, αλλά και ελλήνων ποιητών (αναφορά σε Σίμους, πιθανώς στον Σπύρο Σίμο και Σκυλίτσηδες, πιθανώς στον Αριστείδη Σκυλίτση (πρεσβύτερο), για να υποστηρίξει την αξία των στίχων τού «έπους» για τον ήρωά του Στράτι Καλοπίχειρο.

Συγγενικές λέξεις επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα τα αρεταμαρτωλιδεοπαθοφθέγματα
      γενική του αρεταμαρτωλιδεοπαθοφθέγματος των αρεταμαρτωλιδεοπαθοφθεγμάτων
    αιτιατική το αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα τα αρεταμαρτωλιδεοπαθοφθέγματα
     κλητική αρεταμαρτωλιδεοπαθόφθεγμα αρεταμαρτωλιδεοπαθοφθέγματα
Κατηγορία όπως «όνομα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Πηγές επεξεργασία