Δείτε επίσης: ἑλκύω, ἕλκω, ελκύω

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

έλκω < αρχαία ελληνική ἕλκω < ϝέλκω < ρίζα ϝελκ < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *(s)elk- (ελκύω, τραβώ)

  Ρήμα επεξεργασία

έλκω (παθητική φωνή: έλκομαι)

 1. τραβώ προς το μέρος μου ένα σώμα (όντας ακίνητος), το σύρω, το σέρνω με άμεση ή έμμεση επαφή,
 2. ερωτική έλξη
  • Με έλκει ο Γιώργος
   αντώνυμα: ωθώ, σπρώχνω
  • Έλξατε : επιγραφή σε εισόδους που σημαίνει ότι για να ανοίξει η πόρτα πρέπει να τη σύρετε προς το μέρος σας και όχι να την σπρώξετε ή να την ωθήσετε)
  • σύρω ένα σώμα καθώς κινούμαι και το εξαναγκάζω να κινηθεί και αυτό
   Το άλογο έλκει ή Το αυτοκίνητο έλκει το ρυμουλκούμενο (το ρυμουλκεί)
 3. (φυσική) ασκώ από απόσταση βαρυτική, ηλεκτρική ή μαγνητική δύναμη σε ένα σώμα και το εξαναγκάζω να κινηθεί προς το μέρος μου
  Τα ετερώνυμα έλκονται ενώ τα ομώνυμα απωθούνται
   αντώνυμα: απωθώ
 4. ελκύω
   αντώνυμα: απωθώ
 5. για να δηλωθεί καταγωγή
  έλκω το γένος από ... : κατάγομαι από..., βαστάω από...

Συγγενικά επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία