↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική
      γενική
    αιτιατική
     κλητική
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Παράρτημα:Ουσιαστικά

Το Πρότυπο δημιουργεί θυγατρικά πρότυπα κλίσεων ουσιαστικών.
ή σε ιδιαίτερες περιπτώσεις καλείται απευθείας μέσα σε λήμματα.

 • Το Πρότυπο δεν πρέπει να καλείται απευθείας παρά μόνο αν ένα ουσιαστικό έχει τελείως ιδιόρρυθμη κλίση και δεν θεωρούμε ότι αξίζει τον κόπο να φτιάξουμε ξεχωριστό πρότυπο
  όπως ο μυς, η δρυς, το πυρ
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το πυρ τα πυρά
      γενική του πυρός των πυρών
    αιτιατική το πυρ τα πυρά
     κλητική πυρ πυρά
όπως «αρχαιόκλιτα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Το Πρότυπο προβλέπει όλες τις παραμέτρους, όλες τις δυνατότητες που δίνει η λειτουργία 'free' στο Module:el-nouns-decl. Οι κωδικοί είναι αρκτικόλεξα από τα αρχικά των πτώσεων και του αριθμού

 • Για ολόκληρες λέξεις, το Λ (Λέξη και δεύτερη 2Λέξη): οεΛ, οε2Λ, γεΛ, γε2Λ, αεΛ, αε2Λ, ..., οπΛ, οπ2Λ, γπΛ, γπ2Λ, ...
 • για θέματα + καταλήξεις: οεθ, οε   -   γεθ, γε   -   αεθ, αε - ... οπθ, οπ   -   γπθ, γπ - ...
  • εντός παρένθεσης με το μηδέν στις καταλήξεις: οε0   -   γε0 -...
  • και δεύτερους τύπους με το 2 και θέμα και στην κατάληξη: οε2θ, οε2   -   γε2θ, γε2 - ...
 • δεύτερος πληθυντικός με διαφορετικό γένος όπως στο βράχος: ολόκληρες λέξεις, το 2 στο τέλος: οεΛ2=, γεΛ2=
 • κλίση πολυλεκτικών όρων με παράμετρο |κοινό= Προστίθεται σταθερή έκφραση τοποθετημένη αυτόματα στο τέλος κάθε κελλιού όπως στο λήμμα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.
  Ειδικά γι' αυτούς τους πολυλεκτικούς όρους, χρησιμοποιούμε το θυγατρικό πρότυπο {{el-κλίση-όροι}}

Δείτε όλες τις παραμέτρους στον εσωτερικό κώδικα αυτού του προτύπου.

Σημειώσεις

 • οι Κατηγορίες εμφανίζονται μόνον στον Κύριο Ονοματοχώρο
 • default θέμα θεωρείται το PAGENAME ή το δοσμένο |λήμμα= μείον 2 γράμματα από το τέλος
  Αν θέλουμε, προσδιορίζουμε, |μείον=1 ή |μείον=0 (όπως στο πυρ)
  Έχοντας ορίσει το θέμα, δεν χρειάζεται να γράφουμε όλα τα θέματα |οεθ=ωωωω|γεθ=ωωωω|... παρά μόνον αν υπάρχει αλλιώτικο θέμα, με διαφορετικό τονισμό
  Όμως, όποτε δίνουμε και δεύτερο τύπο, τότε πρέπει να γράψουμε αναλυτικά θέμα και κατάληξη:
  • και η κατάληξη γράφεται κανονικά π.χ. |γε2=ωωω
 • Θηλυκά:
  Απαραίτητο είναι, να δώσουμε στα θηλυκά την παράμετρο |λήμμα=
  ώστε να δημιουργηθεί σωστά το άρθρο στην αιτιατική ενικού «την» ή «τη».
 • Μηδενικές καταλήξεις όπως στο πυρ
  |αε=0 |κε=0
 • τύπος=- όπως στο πλους
  όταν ΔΕΝ θέλουμε να ενταχθεί πουθενά η κλίση
 • όπως= που συνδέει με παράδειγμα στο Παράρτημα:Ουσιαστικά (νέα ελληνικά)
  π.χ. |όπως=αρσενικά#αγρός{{!}}αγρός
 • Κενά κελλιά με παύλα
  γράφουμε στον κωδικό της κατάληξης μια παυλίτσα π.χ. |γε=- Εμφανίζεται μεγάλη γκρίζα παύλα
  Αν θέλουμε να εξαφανίσουμε και το άρθρο, τότε του βάζουμε παυλίτσα: |αγε=- (άρθρο-γενική-ενικού)
 • Επιπλέον γράμματα σε δεύτερα θέματα Το |πρόσφ= επικολλά extra γράμμα(τα) για να δημιουργηθεί το δεύτερο θέμα
  π.χ. κύμα, αλλά κυματ-α
  προστίθεται στη γενική ενικού, και σε όλον τον πληθυντικό (παράδειγμα στο λήμμα βάι#Ετυμολογία_2)
 • Άλλα μέρη λόγου Παράδειγμα εφαρμογής στην αντωνυμία καμιά
  δίνουμε |κατηγορία κλίσης=Αντωνυμίες|κατηγορία=Κλίση αντωνυμιών (νέα ελληνικά)
 • Σύνδεσμοι και χρωματισμοί
  Για θέματα + καταλήξεις: οι χρωματισμοί είναι αυτόματοι
  Για ολόκληρες λέξεις: Με απλό link [[οδήγησης]] ο σύνδεσμος είναι μπλε
  Προαιρετικοί (αλλά όμορφοι) χρωματισμοί: για μαύρο, ή για χρώμα θέματος, πρότυπο {{χθ}}) και για χρώμα κατάληξης, {{χκ}}
 • float= default right. Δυνατότητα και για =left, =center για την τοποθέτηση του πίνακα κλίσης
 • Αν συγκεντρωθούν αρκετοί όροι με το ίδιο μοτίβο κλίσης
  μπορούμε να φτιάξουμε ένα Πρότυπο, αποκλειστικά γι' αυτούς.


Για συντάκτες προτύπων:

 • Τα θέματα δημιουργούνται με κλήση των πρότυπων τύπου {{word-2}} που αφαιρούν γράμματα από το τέλος του λήμματος γράφοντας π.χ.
  {{word-2|lemma={{{λήμμα|}}}}}
  • μετακινούμε τον τόνο, καλώντας το Module:grk-stems γράφοντας π.χ.
   |γεθ={{#invoke:grk-stems|word1i|lemma={{word-2|lemma={{{λήμμα|}}}}}}}
 • Δείγμα κατασκευής προτύπου: {{el-κλίση-'κάτοικος'}}

Ονομαστικές παράμετροι

Ισχύουν και οι συνήθεις ονομαστικές παράμετροι:

 • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
 • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
 • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
 • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
 • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
 • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δεν παραλείπουμε:

Για τα ιδιόκλιτα την

 • |κατηγορία=Ουσιαστικά ιδιόκλιτα αρσενικά (νέα ελληνικά)
 • |κατηγορία=Ουσιαστικά ιδιόκλιτα θηλυκά (νέα ελληνικά)
 • |κατηγορία=Ουσιαστικά ιδιόκλιτα ουδέτερα (νέα ελληνικά)
 • Αν θέλουμε επιπλέον και 'λέξη'-κλειδί, τότε |κατ=ωωωω


Καλεί τη λειτουργία free από το Module:el-nouns-decl