Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:el-ρήμα/οδηγίες. [επεξεργασία]


{{el-ρήμα}}


Οι βασικοί χρόνοι του νεοελληνικού ρήματος με σύνδεσμο (link) προς την παθητική φωνή και τη μετοχή.
Τα 4 θέματα του νεοελληνικού ρήματος υπάρχουν: στον ενεστώτα, ενεργητικό αόριστο, παθητικό αόριστο και στην παθητική μετοχή παρακειμένου.
Επιπλέον, μπορούμε να αναφέρουμε και άλλους χρόνους αν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο στο σχηματισμό τους όπως στη Β΄ συζυγία (π.χ. αν ο παρατατικός έχει μορφές, όπως αγαπούσα/αγάπαγα ή όχι).
Αυτόματο σύνδεσμο έχουν μόνο η παθητική φωνή (π-εν=) και η παθητική μετοχή παρακειμένου (μππ=)
Όλες οι ονομαστικές παράμετροι:
|εν2= |πρτ= |πρτ2= |μελλ= |μελλ2= |αορ= |αορ2= |αορ3= |π-εν= |π-εν2= |π-εν3= |π-πρτ= |π-πρτ2= |π-μελλ= |π-μελλ2= |π-αορ= |π-αορ2= |π-αορ3= |μπε= |μππ= |μππ2= |ενεργ= |ενεργ2= |και=
Εναλλακτικά, προκαθορισμένες, αριθμημένες θέσεις είναι οι:
|1= ή |πρτ= παρατατικός, |2= ή |μελλ= στ.μέλλων, |3= ή |αορ= αόριστος, |4= ή |π-εν= παθ.ενεστώτας,
|5= ή |μππ= μετοχή παθ. παρακειμένου

Παραδείγματα:

απλό ενεργητικό-παθητικό:

ΧΧ{{el-ρήμα|έπαιζα|παίξω|έπαιξα|παίζομαι|παιγμένος}}
ΧΧ, πρτ.: έπαιζα, στ.μέλλ.: θα παίξω, αόρ.: έπαιξα, παθ.φωνή: παίζομαι, μτχ.π.π.: παιγμένος
είναι το ίδιο με
ΧΧ{{el-ρήμα|πρτ=έπαιζα|μελλ=παίξω|αορ=έπαιξα|π-εν=παίζομαι|μππ=παιγμένος}}
 
Θα θέλαμε όμως και τον παθητικό αόριστο: δεν έχει σημασία πού θα γράψουμε τις ονομαστικές παραμέτρους: έχουν προκαθορισμένη σειρά.
ΧΧ{{el-ρήμα|έπαιζα|παίξω|έπαιξα|παίζομαι|παιγμένος|π-αορ=παίχτηκα}}
ΧΧ, πρτ.: έπαιζα, στ.μέλλ.: θα παίξω, αόρ.: έπαιξα, παθ.φωνή: παίζομαι, π.αόρ.: παίχτηκα, μτχ.π.π.: παιγμένος


απλό παθητικό:
ΧΧ{{el-ρήμα|εργαζόμουν|εργαστώ|εργάστηκα}}
ΧΧ, πρτ.: εργαζόμουν, στ.μέλλ.: θα εργαστώ, αόρ.: εργάστηκα


εμπλουτισμένο:
είτε γράψουμε 1=ανέλυα ή πρτ=ανέλυα, ή απλώς το βάλουμε πρώτο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
είτε γράψουμε 3=ανέλυσα ή αορ=ανέλυσα, ή απλώς το βάλουμε στη τρίτη θέση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
ΧΧ{{el-ρήμα|ανέλυα|πρτ2=ανάλυα|αναλύσω|ανέλυσα|αορ2=ανάλυσα|αναλύομαι|αναλυμένος|π-αορ=αναλύθηκα|π-αορ2=ανελύθην}}
ΧΧ, πρτ.: ανέλυα/ανάλυα, στ.μέλλ.: θα αναλύσω, αόρ.: ανέλυσα/ανάλυσα, παθ.φωνή: αναλύομαι, π.αόρ.: αναλύθηκα/ανελύθην, μτχ.π.π.: αναλυμένος/αναλελυμένος


εμπλουτισμένο παθητικό
[[εργάζομαι]]{{el-ρήμα|πρτ=εργαζόμουν|πρτ2=εργαζόμουνα|π-αορ=εργάστηκα|π-αορ2=εργάσθηκα|μπε=εργαζόμενος}}
εργάζομαι, πρτ.: εργαζόμουν/εργαζόμουνα, μτχ.π.ε.: εργαζόμενος, π.αόρ.: εργάστηκα/εργάσθηκα


|ενεργ=
[[λυπάμαι]]{{el-ρήμα|π-εν2=λυπούμαι|π-αορ=λυπήθηκα|μππ=λυπημένος|ενεργ=λυπώ}}
λυπάμαι/λυπούμαι, π.αόρ.: λυπήθηκα, μτχ.π.π.: λυπημένος, (ενεργ.: λυπώ)

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροιΕπεξεργασία

Προϋπήρχαν 5 θέσεις. Τους δόθηκε και εναλλακτική ονομασία:

  • |1= ή |πρτ= παρατατικός, |2= ή |μελλ= στ.μέλλων, |3= ή |αορ= αόριστος, |4= ή |π-εν= παθ.ενεστώτας, |5= ή |μππ= μετοχή παθ. παρακειμένου

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

Όλες οι ονομαστικές παράμετροι:

  • |εν2= |πρτ= |πρτ2= |μελλ= |μελλ2= |αορ= |αορ2= |αορ3= |π-εν= |π-εν2= |π-εν3= |π-πρτ= |π-πρτ2= |π-μελλ= |π-μελλ2= |π-αορ= |π-αορ2= |π-αορ3= |μπε= |μππ= |μππ2= |ενεργ= |ενεργ2= |και=
    Όλες bold. Σύνδεσμο έχουν μόνον |π-εν και η μετοχή |μππ=

Αν θέλουμε να αποφύγουμε το σύνδεσμο, χωρίς bold (παράδειγμα στο ρήμα κάνω, μανατζάρω):

  • |π-εν+= |π-εν2+= |μππ+=

ΠροβλήματαΕπεξεργασία

Πρόβλημα: Θα ήταν καλύτερο με hanging indent.