Πρότυπο:el-κλίση-'κύμα'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το κύμα τα κύματα
      γενική του κύματος των κυμάτων
    αιτιατική το κύμα τα κύματα
     κλητική κύμα κύματα
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «κύμα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για ουδέτερα παροξύτονα ανισοσύλλαβα σε με πληθυντικό -ατα. Στην αρχαιοελληνική λέξη κῦμα ο χαρακτήρας -τ- του θέματος (κύματ-) αποβαλλόταν, όταν δεν ακολουθούσε φωνήεν ή αποδεκτό καταληκτικό σύμφωνο (κῦματκῦμα).

{{el-κλίση-'κύμα'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'κύμα'


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

  • Για το βήμα, κύμα, γράφουμε {{el-κλίση-'κύμα'}}
  • Για το δρίματα, μόνο στον πληθυντικό, γράφουμε {{el-κλίση-'κύμα'|α=πλ}}

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl