Πρότυπο:el-κλίση-'όνομα'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το όνομα τα ονόματα
      γενική του ονόματος των ονομάτων
    αιτιατική το όνομα τα ονόματα
     κλητική όνομα ονόματα
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «όνομα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για ουδέτερα προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα σε -μα με κατάληξη με πληθυντικό -ατα. Η ρίζα έληγε σε με αποβολή του, ως μη αποδεκτού ληκτικού συμφώνου.


{{el-κλίση-'όνομα'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'όνομα'


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
  • |γε=-   Χωρίς γενική ενικού
  • |γε0=   Συμπληρώνουμε την κατάληξη για δύσχρηστη γενική ενικού και η λέξη μπαίνει σε παρένθεση

Παραδείγματα χρήσηςΕπεξεργασία

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία


Το Πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl