Πρότυπο:el-κλίση-'ατέρμων'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο ατέρμονας
ατέρμων
η ατέρμονη
ατέρμων
το ατέρμονο
άτερμον
      γενική του ατέρμονα
ατέρμονος
της ατέρμονης
ατέρμονος
του ατέρμονου
ατέρμονος
    αιτιατική τον ατέρμονα την ατέρμονη
ατέρμονα
το ατέρμονο
άτερμον
     κλητική ατέρμονα
ατέρμων
ατέρμονη
ατέρμων
ατέρμονο
άτερμον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ατέρμονες οι ατέρμονες τα ατέρμονα
      γενική των ατέρμονων
ατερμόνων
των ατέρμονων
ατερμόνων
των ατέρμονων
ατερμόνων
    αιτιατική τους ατέρμονες τις ατέρμονες τα ατέρμονα
     κλητική ατέρμονες ατέρμονες ατέρμονα
Οι δεύτεροι τύποι, παλιότερες μορφές.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα '-ων-ονας', Κατηγορία όπως «ατέρμων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για επίθετα σε -ονας, -ονας, -ονο με παλιούς τύπους όπως στην αρχαία κλίση, -ων, -ων, -ον, με γενική -ονος και αναβιβασμό τόνου στο ουδέτερο.
Ανήκουν στην Ομάδα -ων, -ονας. Γράφουμε

{{el-κλίση-'ατέρμων'}}


Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ονας, εντάσσει στην
Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'ατέρμονας' (νέα ελληνικά)


Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ων, εντάσσει στην
Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'ατέρμων' (νέα ελληνικά)


Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης επεξεργασία


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.