Πρότυπο:el-κλίση-'ελάσσων'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο ελάσσων
ελάσσονας
η ελάσσων
ελάσσονα
το έλασσον
      γενική του ελάσσονος
ελάσσονα
της ελάσσονος
ελάσσονας
του ελάσσονος
    αιτιατική τον ελάσσονα την ελάσσονα το έλασσον
     κλητική ελάσσων
ελάσσονα
ελάσσων
ελάσσονα
έλασσον
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ελάσσονες οι ελάσσονες τα ελάσσονα
      γενική των ελασσόνων των ελασσόνων των ελασσόνων
    αιτιατική τους ελάσσονες τις ελάσσονες τα ελάσσονα
     κλητική ελάσσονες ελάσσονες ελάσσονα
Οι δεύτεροι τύποι, νεότερες μορφές.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα '-ων-ονας', Κατηγορία όπως «ελάσσων» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για λόγια επίθετα σε -ων, -ων, -ον, με γενική -ονος. Οι νεότεροι τύποι, του αρσενικού σε -ονας, του θηλυκού -ονα Το αρχαιοπρεπές ουδέτερο ανεβάζει τον τόνο. Γράφουμε

{{el-κλίση-'ελάσσων'}}


Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ων, εντάσσει στην
Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'ελάσσων' (νέα ελληνικά)


Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ονας, εντάσσει στην
Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'ελάσσονας' (νέα ελληνικά)

Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης επεξεργασία


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.