ενεστώτας happen
γ΄ ενικό ενεστώτα happens
αόριστος happened
παθητική μετοχή happened
ενεργητική μετοχή happening

  Ετυμολογία

επεξεργασία
happen < < (κληρονομημένο) μέση αγγλική happenen < hap / happe + en < παλαιά νορβηγική happ < πρωτογερμανική **hampijaną < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *kob- (καλοτυχία, επιτυχία)

happen (en)

 1. (αμετάβατο) συμβαίνει, γίνομαι
  What happened next?
  Τι συνέβη/έγινε μετά;
  Tell me all that happened between you.
  Πες μου όλα όσα συνέβησαν μεταξύ σας.
  It happened like this.
  Συνέβη/Έγινε ως εξής.
  What has happened to her?
  Τι της έχει συμβεί;
  This happens rarely/often.
  Αυτό συμβαίνει σπάνια/συχνά.
  How did the accident happen?
  Πώς έγινε το ατύχημα;
  Examinations won’t happen this year.
  Δε θα γίνουν εξετάσεις φέτος.
   συνώνυμα:  come, come about, go on, occur και take place
 2. (μεταβατικό) συμβαίνει να, είμαι ή κάνω κάτι τυχαία
  I happened to meet him.
  Συνέβη να τον συναντήσω.
  It just so happens that I need money.
  Συμβαίνει να έχω ανάγκη χρημάτων.

Παράγωγα

επεξεργασία