Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

ΔΦΑ : /ˈɛnd/

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
end ends

end (en)

 1. το τέλος
  at the end of April - στο τέλος του Απριλίου
   συνώνυμα:  ending και finish
 2. η άκρη, το άκρο, το τμήμα ενός αντικειμένου ή ενός τόπου που είναι πιο μακριά από το κέντρο του
  the end of a road/the train - η άρκη ενός δρόμου/του τρένου
  The rope has two ends.
  Το σχοινί έχει δυο άκρες.
  the west end of town - το δυτικό άκρο της πόλης

Πολυλεκτικοί όροι επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας end
γ΄ ενικό ενεστώτα ends
αόριστος ended
παθητική μετοχή ended
ενεργητική μετοχή ending

end (en)

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία