Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

deal (en)

 1. η συμφωνία, ο διακανονισμός
  he made a deal with the devil
  it's a deal!
 2. μεγάλη ακαθόριστη ποσότητα
  Skydiving requires a good deal of courage.
  I'm a good deal older than I used to be.
  That doesn't make a great deal of sense.
   συνώνυμα:batch, flock, good deal, great deal, hatful, heap, load, lot, mass, mess, mickle, mint, muckle, peck, pile, plenty, pot, quite a little, raft, sight, slew, spate, stack, tidy sum, wad, whole lot, whole slew
 3. (παρωχημένο) μοιρασιά
   συνώνυμα: allotment, apportionment, distribution, doling out, sharing, sharing out
 4. (σε χαρτοπαίγνιο) μοιρασιά
  a deal to more than four players in a game of seven-card stud could mean the deck is exhausted before the hand is played out
 5. (σε χαρτοπαίγνιο) χαρτωσιά
  I didn’t have a good deal all evening
   συνώνυμα:hand
 6. (σε χαρτοπαίγνιο) η σειρά κάποιου να μοιράσει
  I believe it's your deal
 7. (οικείο) μια κατάσταση
  What's the deal?
 8. (οικείο) ένα γεγονός
  "I don't see what's the big deal"
 9. (οικείο) πράγμα, κάτι που δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια
  The deal with four tines is called a fork.

  ΡήμαΕπεξεργασία

deal (en)

 1. μοιράζω, δίνω στον καθένα το μερίδιό του
  the fighting is over; now we deal out the spoils of victory
 2. μοιράζω την τράπουλα
  I was dealt four aces.
  The cards were shuffled and dealt by the croupier.
 3. (αμετάβατο) διαπραγματεύομαι
  now you'll have to deal with me
 4. (αμετάβατο) εμπορεύομαι επαγγελματικά (συντάσσεται με την πρόθεση in)
  she deals in gold
 5. (αμετάβατο) πουλάω παράνομα ναρκωτικά
  this club takes a dim view of members who deal drugs
 6. (αμετάβατο) ασχολούμαι
  the film dealt with a sensitive subject
 7. (αμετάβατο) αντιμετωπίζω, χειρίζομαι
  there's only one way to deal with people like her
  I can't deal with this

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασίαΡουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

deal (ro)