Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἐξκουβίτωρ < (διαχρονικό δάνειο) ελληνιστική κοινή ἐξκουβίτωρ

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἐξκουβίτωρ αρσενικό

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc)Επεξεργασία

  Αυτή η σελίδα μπήκε στον κατάλογο των κλίσεων που χρειάζονται έλεγχο.
Παρατηρήσεις:  Ας ελεγθχεί αν μονόθεμα -ωρ-ωρος (Δημητράκος), ή διπλόθεμα -ωρ-ορος ή και τα δύο ‑‑Sarri.greek  | 14:58, 3 Μαρτίου 2022 (UTC)


ελληνιστική κοινή (αρχαία κλίση)
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ἐξκουβίτωρ οἱ ἐξκουβίτωρες
      γενική τοῦ ἐξκουβίτωρος τῶν ἐξκουβιτώρων
      δοτική τῷ ἐξκουβίτωρ τοῖς ἐξκουβίτωρσῐ(ν)
    αιτιατική τὸν ἐξκουβίτωρ τοὺς ἐξκουβίτωρᾰς
     κλητική ! ἐξκουβίτωρ ἐξκουβίτωρες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  ἐξκουβίτωρε
γεν-δοτ τοῖν  ἐξκουβιτώροιν
3η κλίση, Κατηγορία 'πραίτωρ' όπως «πραίτωρ» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἐξκουβίτωρ < (μεταφραστικό δάνειο) λατινική excubitor < • Η Ετυμολογία χρειάζεται ανάπτυξη με τεκμηρίωση. Μπορείτε να βοηθήσετε;  

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἐξκουβίτωρ αρσενικό

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

  ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Δημητράκος, Δημήτριος Β. (1964). Μέγα λεξικόν ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία. Α΄ έκδοση: 1930-1950. 
  • Παπαγεωργίου Αγγελική, Στρατιωτικά σώματα και οργάνωση της άμυνας στην Κωνσταντινούπολη, 2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη
    Κεφάλαιο 2 - Γλωσσάρι: εξκουβίτωρ (< λατ. excubitores): Το τάγμα των Εξκουβιτόρων ή Εξκουβιτών ή Εξκουσίτων ήταν έφιππες μονάδες της αυτοκρατορικής φρουράς. Το τάγμα ιδρύθηκε από το Λέοντα Α΄ το 468 και σύντομα ακολούθησε η συγκρότησή του σε σώμα με περισσότερες της μίας μονάδας μεγέθους τάγματος. Διοικητικά το σώμα είχε επικεφαλής τον κόμη των εξκουβιτόρων και υπαγόταν στο δομέστικο των εξκουβιτόρων.