Δείτε επίσης: αμφι-, ἀμφί

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀμφι- < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ἀμφι- < ἀμφί. Για τις αρχαίες προθέσεις στα μεσαιωνικά, δείτε Παράρτημα.

  Πρόθημα

επεξεργασία

ἀμφι- ή ἀμφί-  Ετυμολογία

επεξεργασία
ἀμφι- < πρόθεση αρχαία ελληνική ἀμφί

  Πρόθεση

επεξεργασία

ἀμφι- ή ἀμφί- και ἀμφ-, ἀμπ-

Άλλες μορφές

επεξεργασία

όπως