Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

* Κλίση: Θα πρέπει να ορίσουμε το δίχρονο φωνήεν με |δίχρ=β (βραχύ) ή |δίχρ=μ (μακρό).
Αν δεν υπάρχουν πληροφορίες, |δίχρ=?

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ἀμφιλύκη < ἀμφι- + *λύκη

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ἀμφιλύκη θηλυκό

  ΠηγέςΕπεξεργασία