↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο κατσίγαρος οι κατσίγαροι
      γενική του κατσίγαρου των κατσίγαρων
    αιτιατική τον κατσίγαρο τους κατσίγαρους
     κλητική κατσίγαρε κατσίγαροι
Κατηγορία όπως «αντίλαλος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
κατσίγαρος < κατσήγαρος με απλοποίηση ορθογραφίας < κατση- < κακη- με τσιτακισμό < κακο- (όπως η εκδοχή ετυμολόγησης κακηποδιά > κατσηποδιά > κατσιποδιά)[1] + γάρος (αρσενικό)[2] (στη σημασία: άχρηστο υγρό που απομένει μετά την έκθλιψη των ελιών) < αρχαία ελληνική γάρος (είδος σάλτσας) / γάρον (ουδέτερο)

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /kaˈt͡si.ɣa.ɾos/
τυπογραφικός συλλαβισμός: κα‐τσί‐γα‐ρος

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

κατσίγαρος αρσενικό

 • (βιολογία, χημεία) βασικό υποπροϊόν σε υγρή μορφή που εξάγεται από τα ελαιοτριβεία
  ※  Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (κατσίγαρος) αποτελεί ένα σηµαντικό πρόβληµα για τις χώρες παραγωγής ελαιόλαδου. Αποτελεσµατική και συνολική λύση του προβλήµατος δεν έχει βρεθεί και ένας από τους τρόπους «διαχείρισης» των φυτικών αυτών υγρών που έχει καθιερωθεί την τελευταία δεκαπενταετία στην Κρήτη, είναι η απ’ ευθείας διοχέτευση τους σε εξατµισοδεξαµενές.
  ΣYMΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΛΙΘΟΛΟΓΙΑΣ, ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004, @geo.auth.gr, ημερομηνία ανάκτησης: 14-06-2023
  ※  Ωστόσο, παρά τα οικονομικά οφέλη, τα παραπροϊόντα της ελαιουργίας αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά προβλήματα των χωρών της Μεσογείου. Κυρίως τα υγρά απόβλητα (κατσίγαρος) καταλήγουν ακατέργαστα στο περιβάλλον, προκαλώντας διάφορες διαταραχές του οικολογικού συστήματος
  Τσαγγάρη Μαρία, Νομοθεσία και μέθοδοι διαχείρισης υγρών αποβλήτων ελαιουργίας, σελ. 2, @archive.eclass.uth.gr/eclass, ημερομηνία ανάκτησης: 14-06-2023
  ※  Στη χώρα μας η παραγώμενη ποσότητα κατσίγαρου υπολογίζεται περί τους 1.800.000 τόνους το χρόνο.
  Αξιοποίηση των παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και αποβλήτων της ελαιουργικής δράσης, @agroenergy.gr, ημερομηνία ανάκτησης: 14-06-2023

Άλλες γραφές

επεξεργασία

Συνώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. απόσπασμα Χατζιδάκις, Γεώργιος. Deffner, Michael. Λεξικογραφικόν Αρχείον Μέσης και Νέας Ελληνικής, Τύποις Π. Σακελλαρίου, 1915
 2. γάρος - Ἱστορικὸν Λεξικὸν τῆς Νέας Ἑλληνικῆς, τῆς τε κοινῶς ὁμιλουμένης καὶ τῶν ἰδιωμάτων (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, online έως το λήμμα «δαχτυλωτός» (αναζήτηση, βραχυγραφίες). Έντυπη έκδοση: επτά τόμοι (1933‑2022) ως το λήμμα «δόγης»