↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η δυφιοσυλλαβή οι δυφιοσυλλαβές
      γενική της δυφιοσυλλαβής των δυφιοσυλλαβών
    αιτιατική τη δυφιοσυλλαβή τις δυφιοσυλλαβές
     κλητική δυφιοσυλλαβή δυφιοσυλλαβές
Κατηγορία όπως «ψυχή» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
δυφιοσυλλαβή < → δείτε τις λέξεις δυφίο και συλλαβή, νεολογισμός αρχών του 21ου αιώνα που έχει προταθεί από την ΕΛΕΤΟ αλλά δεν έχει γίνει ευρέως αποδεκτός [1]

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

δυφιοσυλλαβή θηλυκό

 • (πληροφορική) byte: βλ. συνώνυμο ψηφιολέξη [2][3]
  ※  Για κάθε μήνυμα που λαμβάνει, η VU εντοπίζει σφάλματα χρονισμού, σφάλματα μορφοτύπου δυφιοσυλλαβών (π.χ. παραβιάσεις δυφίων έναρξης και διακοπής) και σφάλματα πλαισίου (λήψη λάθος αριθμού δυφιοσυλλαβών, λάθος δυφιοσυλλαβή αθροίσματος ελέγχου). [4]
  ※  Κάθε θέση της μνήμης είναι ικανή να αποθηκεύσει μια δυφιοσυλλαβή (byte), δηλαδή μια ομάδα οκτώ δυφίων. [5]
  συντομογραφία: B

Συνώνυμα

επεξεργασία

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 “Ορολογία Πληροφορικής”, σελ. 2. Προσπέλαση 2020-06-19.
 2. Κολοκυθάς, Κωνσταντίνος (2015), Ψηφιακά Μέσα στις Οπτικοακουστικές Τέχνες, Κεφάλαιο 1, σελ. 5, από repository.kallipos.gr. Προσπέλαση 2020-06-22.
 3. Manual TOSHIBA σειρά P300, P300D - Γλωσσάριο, σελ. 207. Προσπέλαση 2020-06-22.
 4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/799 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 2016, σελ 270. Δημοσίευση 2016-05-26. Προσπέλαση 2020-06-19.
 5. Προγραμματισμός με java, σελ. 1-2. Προσπέλαση 2020-06-22.