↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
Σεμῑρᾰμι- Σεμῑρᾰμε-
ονομαστική Σεμίραμῐς αἱ Σεμιράμεις
      γενική τῆς Σεμιράμεως
ιωνικός: Σεμιράμιος
τῶν Σεμιράμεων
      δοτική τῇ Σεμιράμει ταῖς Σεμιράμεσῐ(ν)
    αιτιατική τὴν Σεμίραμῐν τὰς Σεμιράμεις
     κλητική ! Σεμίραμῐ Σεμιράμεις
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Σεμιράμει
γεν-δοτ τοῖν  Σεμιραμέοιν
Συνήθως στον ενικό.
3η κλίση, Κατηγορία 'δύναμις' όπως «δύναμις» - Παράρτημα:Ουσιαστικά
όπως το Ἄρτεμις
↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική Σεμίραμις αἱ Σεμιράμιδες
      γενική τῆς Σεμιράμιδος τῶν Σεμιραμίδων
      δοτική τῇ Σεμιράμιδ ταῖς Σεμιράμισ(ν)
    αιτιατική τὴν Σεμίραμιν τὰς Σεμιράμιδᾰς
     κλητική ! Σεμίραμι Σεμιράμιδες
  δυϊκός
ονομ-αιτ-κλ τὼ  Σεμιράμιδε
γεν-δοτ τοῖν  Σεμιραμίδοιν
Συνήθως στον ενικό.
3η κλίση, Κατηγορία 'ἔρις' όπως «ἔρις» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Σεμίραμις < απώτατη αρχή, η ακκαδική 𒊩𒊓𒄠𒈬𒊏𒆳 (Shammuramat)

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Σεμίραμις, -εως και -ιδος θηλυκό

 1. γυναικείο όνομα, η Σεμίραμη
  5ος πκε αιώνας   Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, 1 (Κλειώ), 184
  καὶ γυναῖκες δύο. ἡ μὲν πρότερον ἄρξασα, τῆς ὕστερον γενεῇσι πέντε πρότερον γενομένη, τῇ οὔνομα ἦν Σεμίραμις, αὕτη μὲν ἀπεδέξατο χώματα ἀνὰ τὸ πεδίον ἐόντα ἀξιοθέητα
  ※  Λεξικό Σούδα, 4.Σ.121 @scaife.perseus
  Σαρδανάπαλος, Ἀσσυρίων βασιλεύς, ἀπὸ Νίνου καὶ Σεμιράμεως,
 2. περιοχή της Ασίας
  5ος πκε αιώνας   Ἡρόδοτος, Ἱστορίαι, 3 (Θάλεια), 155
  κατὰ τὰς Σεμιράμιος καλεομένας πύλας
  ※  1ος/2ος κε αιώνας Πλούταρχος Ίσις και Όσιρις, 24 @scaife.perseus
  καίτοι μεγάλαι μὲν ὑμνοῦνται πράξεις ἐν Ἀσσυρίοις Σεμιράμιος, μεγάλαι δʼ αἱ Σεσώστριος ἐν Αἰγύπτῳ
  ※  1ος πκε/κε αιώνας Στράβων, Γεωγραφικά, 12.2, 7 @perseus.tufts.edu @scaife.perseus
  τὰ δὲ Τύανα ἐπίκειται χώματι Σεμιράμιδος τετειχισμένῳ καλῶς.

Δείτε επίσης

επεξεργασία