Πρότυπο:el-κλίση-'κυβερνών'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο κυβερνών
κυβερνώντας
η κυβερνώσα το κυβερνών
      γενική του κυβερνώντος
κυβερνώντα
της κυβερνώσας
κυβερνώσης*
του κυβερνώντος
    αιτιατική τον κυβερνώντα την κυβερνώσα το κυβερνών
     κλητική κυβερνών
κυβερνώντα
κυβερνώσα κυβερνών
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι κυβερνώντες οι κυβερνώσες τα κυβερνώντα
      γενική των κυβερνώντων των κυβερνωσών των κυβερνώντων
    αιτιατική τους κυβερνώντες τις κυβερνώσες τα κυβερνώντα
     κλητική κυβερνώντες κυβερνώσες κυβερνώντα
Οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ῶν -ῶσα, -ῶν από συναίρεση -άων, -άουσα, -άον
Οι δεύτεροι τύποι του αρσενικού, νεότερες μορφές.
* παλιότερος λόγιος τύπος
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
ομάδα 'κυβερνών', Κατηγορία όπως «κυβερνών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο κλίσης για μετοχές σε -ών, -ώσα, -ών, με γενική -ώντος. Εμφανίζονται και οι νεότεροι τύποι του αρσενικού σε -ώντας. Γράφουμε

{{el-κλίση-'κυβερνών'}}


Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως η ομάδα 'κυβερνών' (νέα ελληνικά)

Όταν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ών, εντάσσει στην

Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'κυβερνών' (νέα ελληνικά)


Αν βρισκόμαστε σε λήμματα σε -ώντας, εντάσσει στην

Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'κυβερνώντας' (νέα ελληνικά)


Ειδική ρύθμιση έχει γίνει για το μονοσύλλαβο άτονο δρων

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο ενθουσιών η ενθουσιώσα το ενθουσιών
      γενική του ενθουσιώντος της ενθουσιώσας
ενθουσιώσης*
του ενθουσιώντος
    αιτιατική τον ενθουσιώντα την ενθουσιώσα το ενθουσιών
     κλητική ενθουσιών ενθουσιώσα ενθουσιών
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ενθουσιώντες οι ενθουσιώσες τα ενθουσιώντα
      γενική των ενθουσιώντων των ενθουσιωσών των ενθουσιώντων
    αιτιατική τους ενθουσιώντες τις ενθουσιώσες τα ενθουσιώντα
     κλητική ενθουσιώντες ενθουσιώσες ενθουσιώντα
Οι αρχαίες καταλήξεις για τα τρία γένη: -ῶν -ῶσα, -ῶν από συναίρεση -άων, -άουσα, -άον
* παλιότερος λόγιος τύπος
ομάδα 'κυβερνών', Κατηγορία όπως «ενθουσιών» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Σε μερικά αρχαιόπρεπα μπορούμε να αφαιρέσουμε τους νεότερους τύπους με

{{el-κλίση-'κυβερνών'|αρσ2=-}}
Κατηγορία:Μετοχές που κλίνονται όπως το 'ενθουσιών' (νέα ελληνικά)

Παράμετροι επεξεργασία

  • |αρσ2=-   Αφαιρούμε τους νεότερους τύπους του αρσενικού σε -ούντας
  • |αρσ2=-|γε2=α   Αφαιρούμε τον νεότερο τύπο του αρσενικού σε -ούντας, αλλά διατηρούμε τον νεότερο τύπο στη γενική ενικού
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

  • Για το κυβερνών, κυβερνώντας με όλους τους τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'κυβερνών'}}
  • Για εμφάνιση χωρίς κανένα νεότερο τύπο, γράφουμε {{el-κλίση-'κυβερνών'|αρσ2=-}}
  • Για νεότερο τύπο αρσενικού μόνο στη γενική ενκού, γράφουμε {{el-κλίση-'κυβερνών'|αρσ2=-|γε2=α}}


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.