↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο αψύς η αψιά το αψύ
      γενική του αψιού
αψύ
της αψιάς του αψιού
αψύ
    αιτιατική τον αψύ την αψιά το αψύ
     κλητική αψύ αψιά αψύ
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι αψιοί
αψείς
οι αψιές τα αψιά
      γενική των αψιών των αψιών των αψιών
    αιτιατική τους αψιούς
αψείς
τις αψιές τα αψιά
     κλητική αψιοί
αψείς
αψιές αψιά
Οι τύποι με γιώτα (-ιού, -ιοί, -ιά, -ιών, ...) προφέρονται με συνίζηση.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «αψύς» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Πρότυπο για επίθετα σε -ύς, -ιά, -ύ που δεν συνηθίζουν επιπλέον λόγιους τύπους.
Γράφουμε

{{el-κλίση-'αψύς'}}


Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'αψύς' (νέα ελληνικά)

Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης επεξεργασία

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/mono

Καλείται το Module:el-adj-decl.