Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

ενικός ενικός πληθυντικός
αρσενικό suo sui
θηλυκό sua sue

sui (it)


Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

sui sui (la)

  1. προσωπική αντωνυμία
  2. κτητική αντωνυμία
    1. γενική ενικού, αρσενικού ή ουδέτερου γένους του suus
    2. ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους του suus


Κλίση επεξεργασία

Προσωπική Αντωνυμία
ενικός
πτώση α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο
ονομαστική ego tu -
γενική mei tui sui
δοτική mihi tibi sibi
αιτιατική me te se
κλητική - - -
αφαιρετική (a) me (a) te (a) se
πτώση πληθυντικός
ονομαστική nos vos -
γενική nostri & nostrum vestri & vestrum sui
δοτική nobis vobis sibi
αιτιατική nos vos se
κλητική - - -
αφαιρετική (a) nobis (a) vobis (a) seΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

sui (ro)