Νέα ελληνικά (el)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

προσωπική

Ομώνυμα / ΟμόηχαΕπεξεργασία