Βενετικά (vec) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

nostri (vec)Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

nostri (la)

  1. προσωπική αντωνυμία
  2. κτητική αντωνυμία
    1. γενική ενικού, αρσενικού ή ουδέτερου γένους του noster
    2. ονομαστική πληθυντικού, αρσενικού γένους του noster

Κλίση επεξεργασία

Προσωπική Αντωνυμία
ενικός
πτώση α' πρόσωπο β' πρόσωπο γ' πρόσωπο
ονομαστική ego tu -
γενική mei tui sui
δοτική mihi tibi sibi
αιτιατική me te se
κλητική - - -
αφαιρετική (a) me (a) te (a) se
πτώση πληθυντικός
ονομαστική nos vos -
γενική nostri & nostrum vestri & vestrum sui
δοτική nobis vobis sibi
αιτιατική nos vos se
κλητική - - -
αφαιρετική (a) nobis (a) vobis (a) seΙταλικά (it) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

nostri (it)