Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
start starts

start (en)

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας start
γ΄ ενικό ενεστώτα starts
αόριστος started
παθητική μετοχή started
ενεργητική μετοχή starting

start (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) αρχίζω, ξεκινώ
  The performance started early.
  Η παράσταση άρχισε νωρίς.
   συνώνυμα:  begin, commence και get
 2. (μεταβατικό και αμετάβατο) κινώ, βάζω εμπρός, ξεκινώ όχημα ή μηχανή
  I can not start my car.
  Δεν μπορώ να κινήσω/ξεκινήσω το αυτοκίνητό μου.
  just before the train started - λίγο πριν ξεκινήσει το τρένο
  I start a car.
  Βάζω εμπρός ένα αυτοκίνητο.
  The car’s engine needs to be warmed up in the winter before starting.
  Η μηχανή του αυτοκινήτου πρέπει να προθερμαίνεται το χειμώνα πριν από το ξεκίνημα.
   συνώνυμα: start up
 3. (μεταβατικό και αμετάβατο) βάζω εμπρός, κάτι αρχίζει να υπάρχει, κάνω κάτι να αρχίσει να υπάρχει
  I start a business.
  Βάζω εμπρός μια επιχείρηση.
 4. (αμετάβατο) κινώ, ξεκινώ για να πάω κάπου
  He started for his village.
  Κίνησε για το χωριό του.
  They started at dawn.
  Ξεκινήσανε την αυγή.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη set off

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία