Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
shape shapes

shape (en)

Συγγενικά επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας shape
γ΄ ενικό ενεστώτα shapes
αόριστος shaped
παθητική μετοχή shaped
ενεργητική μετοχή shaping

shape (en)

 1. (μεταβατικό) φτιάχνω, σχηματίζω, σε σχήμα κάτι, κάνω κάτι σε ένα συγκεκριμένο σχήμα
  I am shaping pots out of clay.
  Φτιάχνω/Σχηματίζω αγγεία από πηλό.
  shaped like an orange - σε σχήμα πορτοκαλιού
 2. (μεταβατικό) διαμορφώνω, σχηματίζω, έχω σημαντική επιρροή στον τρόπο που αναπτύσσεται κάποιος ή κάτι
  I am shaping an opinion on something.
  Διαμορφώνω μια γνώμη για κάτι.
  They shaped their lives upon certain principles.
  Διαμόρφωσαν τη ζωή τους πάνω σε ορισμένες αρχές.
  It shapes a child’s character.
  Σχηματίζει το χαρακτήρα ενός παιδιού.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη form

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία