Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

separate (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. χωριστός, ανεξάρτητος, μη ενωμένος
  on a separate sheet of paper - σε μια χωριστή κόλλα
  on separate beds/bills - σε χωριστά κρεβάτια/σε χωριστοί λογαριασμοί
  a separate entrance - χωριστή είσοδος
  The car can be disassembled into many separate pieces.
  Το αυτοκίνητο μπορεί να αποσυναρμολογηθεί σε πολλά ανεξάρτητα μέρη.
 2. χωριστός, διαφορετικός
  on separate dates - σε χωριστές ημερομηνίες
  This is a separate matter.
  Αυτό είναι χωριστό θέμα.
  They each went their separate ways.
  Τράβηξαν διαφορετικούς δρόμους ο καθένας.

Σύνθετα επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας separate
γ΄ ενικό ενεστώτα separates
αόριστος separated
παθητική μετοχή separated
ενεργητική μετοχή separating

separate (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) χωρίζω, ξεχωρίζω, διαιρώ, χωρίζω σε διάφορα μέρη ή ομάδες
  We separated the boys from the girls.
  Χωρίσαμε τα αγόρια από τα κορίτσια.
  I am separating the good apples from the bad.
  Ξεχωρίζω τα καλά μήλα από τα χαλασμένα.
  an area separated administratively into districts - περιοχή διαιρεμένη διοικητικά σε περιφέρειες
 2. (αμετάβατο) χωρίζω, διακόπτω μια σχέση ως ζευγάρι με τον άντρα, τη γυναίκα ή τον σύντροφό μου
  She separated from her boyfriend.
  Χώρισε με το αγόρι της.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη break up
 3. (μαγειρική) κόβω (για σάλτσες, με την έννοια του ανεπιθύμητου αποτελέσματος)
 4. χωρίζω
 5. διαχωρίζω

Εκφράσεις επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία