Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
fix fixes

fix (en)

 • (ανεπίσημο) η λύση σε ένα πρόβλημα, ειδικά ένα εύκολο ή προσωρινό
  This is the best fix to our problem.
  Αυτή είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημά μας.
ενεστώτας fix
γ΄ ενικό ενεστώτα fixes
αόριστος fixed
παθητική μετοχή fixed
ενεργητική μετοχή fixing

fix (en)

 1. διορθώνω, επιδιορθώνω, κάνω
  How much do you charge to fix a pair of shoes?
  Πόσο χρεώνετε/παίρνετε για να διορθώσετε ένα ζευγάρι παπούτσια;
  The plumber came to fix the faucet.
  Ήρθε ο υδραυλικός να κάνει τη βρύση.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη repair
 2. ορίζω, αποφασίζω ημερομηνία, ώρα, ποσό κτλ. για κάτι
  on the fixed day - την ορισμένη μέρα
  The prices are fixed by the manufacturers.
  Οι τιμές ορίζονται από τους κατασκευαστές.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη determine
 3. ορίζω, σχεδιάζω ή οργανώνω κάτι
  We must fix another day.
  Πρέπει να ορίσουμε μια άλλη μέρα.
 4. (συνήθως στην παθητική φωνή, ανεπίσημο) κανονίζω το αποτέλεσμα κάτι με τρόπο που δεν είναι ειλικρινής ή δίκαιος
  The match had been fixed in advance.
  Το ματς είχε κανονιστεί από πριν.

Εκφράσεις

επεξεργασία