Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική ποδαγρικός ποδαγρική τὸ ποδαγρικόν
      γενική τοῦ ποδαγρικοῦ τῆς ποδαγρικῆς τοῦ ποδαγρικοῦ
      δοτική τῷ ποδαγρικ τῇ ποδαγρικ τῷ ποδαγρικ
    αιτιατική τὸν ποδαγρικόν τὴν ποδαγρικήν τὸ ποδαγρικόν
     κλητική ! ποδαγρικέ ποδαγρική ποδαγρικόν
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
ονομαστική οἱ ποδαγρικοί αἱ ποδαγρικαί τὰ ποδαγρικᾰ́
      γενική τῶν ποδαγρικῶν τῶν ποδαγρικῶν τῶν ποδαγρικῶν
      δοτική τοῖς ποδαγρικοῖς ταῖς ποδαγρικαῖς τοῖς ποδαγρικοῖς
    αιτιατική τοὺς ποδαγρικούς τὰς ποδαγρικᾱ́ς τὰ ποδαγρικᾰ́
     κλητική ! ποδαγρικοί ποδαγρικαί ποδαγρικᾰ́
    δυϊκός  
ονομ-αιτ-κλ τὼ ποδαγρικώ τὼ ποδαγρικᾱ́ τὼ ποδαγρικώ
      γεν-δοτ τοῖν ποδαγρικοῖν τοῖν ποδαγρικαῖν τοῖν ποδαγρικοῖν
2η κλίση Κατηγορία όπως «καλός» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ποδαγρικός < ποδάγρα + -ικός

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ποδαγρικός, ή,όν

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία