Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Ελληνικά (el)Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

ενδοχώριος -α, -ο

  • που βρίσκεται στην ενδοχώρα ή αναφέρεται σε αυτήν

  ΜεταφράσειςΕπεξεργασία