ελληνοποίηση

Ελληνικά (el) Edit

  ΟυσιαστικόEdit

  1. η τροποποίηση ξενικών ή ξένων λέξεων βάση ελληνικών καταλήξεων, ηχητικής και ακουσμάτων (χρησιμοποιείται όταν αυτό συμβαίνει κατ' υπερβολή, αχρείαστα ή δυσχεραίνει την ετυμολόγηση)
  2. η μετονομασία προέλευσης τροφών
η ελληνοποίηση κρεάτων θεωρείται κακούργημα κατά της ζωής και της δημόσιας υγείας όταν υπάρχει απαγόρευση εισόδου τους απ' την αποκρυμμένη χώρα