Αυτό το λήμμα χρειάζεται επιμέλεια,
ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.
Δείτε επίσης: ἁρπάζω

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αρπάζω < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ἁρπάζω

  Ρήμα επεξεργασία

αρπάζω, παθητικό αρπάζομαι, παθητική μετοχή αρπαγμένος

  1. πιάνω κάτι με ορμητική κίνηση
  2. αφαιρώ βίαια κάτι από κάποιον
  3. (αμετάβατο) καίγομαι ελαφρά

Συγγενικά επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία