↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το κρέας τα κρέατα
      γενική του κρέατος των κρεάτων
    αιτιατική το κρέας τα κρέατα
     κλητική κρέας κρέατα
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο κλίσης για αρχαιοπρεπή ουδέτερα ουσιαστικά με γενική ενικού που λήγει σε -ατος και πληθυντικό σε -ατα


{{el-κλίση-'κρέας'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'κρέας'


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

 • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
 • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
 • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
 • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
 • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
 • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.
 • |οε=     Για να αλλάξουμε την κατάληξη στην ονομαστική, αιτιατική και κλητική

Για δεύτερους τύπους θα πρέπει να ξαναδώσουμε θέμα:

 • |γε2θ=|γε2=     Για επιπλέον γενική ενικού
 • |οπ28=|οπ2=     Για επιπλέον ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού

ΠαραδείγματαΕπεξεργασία

 • Για το άλας, πέρας, γράφουμε {{el-κλίση-'κρέας'}}
 • Για το σέλας, με διπλούς τύπους, γράφουμε {{el-κλίση-'κρέας'|γε2θ=σέλ|γε2=αος|οπ2θ=σέλ|οπ2=αα}}

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία


Το Πρότυπο καλεί το Πρότυπο:el-nouns-free που βασίζεται στο Module:el-nouns-decl.
Διαμόρφωση θεμάτων από το Module:stems και το Module:grk-stems.