Πρότυπο:el-κλίση-'ευκλείδειος'

↓ πτώσεις       ενικός      
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική ο ευκλείδειος η ευκλείδεια
ευκλείδειος
το ευκλείδειο
      γενική του ευκλείδειου
ευκλειδείου
της ευκλείδειας
ευκλειδείου
του ευκλείδειου
ευκλειδείου
    αιτιατική τον ευκλείδειο την ευκλείδεια
ευκλείδειο
το ευκλείδειο
     κλητική ευκλείδειε ευκλείδεια
ευκλείδειε
ευκλείδειο
↓ πτώσεις   πληθυντικός  
γένη → αρσενικό θηλυκό ουδέτερο
ονομαστική οι ευκλείδειοι οι ευκλείδειες
ευκλείδειοι
τα ευκλείδεια
      γενική των ευκλείδειων
ευκλειδείων
των ευκλείδειων
ευκλειδείων
των ευκλείδειων
ευκλειδείων
    αιτιατική τους ευκλείδειους
ευκλειδείους
τις ευκλείδειες
ευκλειδείους
τα ευκλείδεια
     κλητική ευκλείδειοι ευκλείδειες
ευκλείδειοι
ευκλείδεια
Οι δεύτεροι τύποι, λόγιοι, από την αρχαία κλίση.
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «ευκλείδειος» - Παράρτημα:Επίθετα & Μετοχές

Επίθετο σε -ος, -α/ος, -ο με λόγιους τύπους Γράφουμε

{{el-κλίση-'ευκλείδειος'}}


Κατηγορία:Επίθετα που κλίνονται όπως το 'ευκλείδειος' (νέα ελληνικά)


Παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:el-adj-decl/multi

Καλείται το Module:el-adj-decl.