{{απόγ|<κωδικός iso γλώσσας>|<η λέξη-απόγονος>|<κωδικός για την ετυμολογική σχέση>}}

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA
Module:descendants

Πρότυπο για τους ετυμολογικούς απογόνους μια λέξης σε διάφορες γλώσσες.
Σχηματίζει ένα βέλος με ειδική σημασία (έχει επεξηγηματικό τιτλάκι tooltip) και δίνει σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη απόγονο. Π.χ.

: {{απόγ|el|πάρτι|δαν}}

δίνει

νέα ελληνικά: πάρτι


Αν θέλουμε μόνο το σύμβολο, γράφουμε π.χ. {{απόγ|σύμβολο=δαν}}

που δίνει


Εναλλακτικά, το πρότυπο με λατινικά γράμματα {{desc}} (descendant (en))


Τοποθετούνται σε διάταξη δέντρου στην Ενότητα:Απόγονοι με το πρότυπο {{απόγονοι}} στο τέλος του Τομέα, πριν τις Αναφορές ή Πηγές αν υπάρχουν και πριν τις Μεταφράσεις, για τα νεοελληνικά λήμματα (δείτε το #Παράδειγμα).

===={{απόγονοι|grc}}====


Αν έχουμε μόνο έναν δυο απογόνους, μπορούμε να τους τοποθετήσουμε σε δεύτερη γραμμή, στην Ενότητα:Ετυμολογία με τιτλάκι, το πρότυπο {{απόγονοι2}} Π.χ.

: {{απόγονοι2|grc}} {{απόγ|el|λέξη|κλη}}

Δείτε την εφαρμογή, στο λήμμα ἄμπελος, γραφεύς


Εναλλακτικά, για ξενόγλωσσους συντάκτες, το πρότυπο με λατινική ονομασία: {{desc}}
Τα tooltips αναφέρουν και τους αγγλικούς όρους για να διευκολυνθούν οι πολλοί ξένοι επισκέπτες μας.


Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:descendants. Για τις ονομασίες των γλωσσών, το Module:Languages.

Παράδειγμα

Στο αρχαίο λήμμα φιλοσοφία: Οι εσοχές με την άνω και κάτω τελεία απεικονίζουν τους απογόνους των απογόνων με τη δική τους σχέση με τον αμέσως προηγούμενο πρόγονο. Συνηθίζεται, οι απευθείας κληρονόμοι (|κλη}}) ή οι φάσεις της ίδιας γλώσσας να μπαίνουν πρώτες. Ακολουθούν οι υπόλοιπες γλώσσες αλφαβητικά στο επίπεδο της πρώτης εσοχής.

===={{απόγονοι|grc}}====
{{απόγ|grc|1}}
: {{απόγ|el|φιλοσοφία|λδδ}}
: {{απόγ|ar|فلسفة‎|tr=fálsafa|bor}}
:: {{απόγ|az|фәлсәфә|inh}} / {{l|fəlsəfə|az}}
:: {{απόγ|ba|фәлсәфә|tr=fälsäfä|inh}}
:: {{απόγ|ms|falsafah|inh}}
: {{απόγ|la|philosophia|bor}}
:: {{απόγ|fro|philosophie|der}}
::: {{απόγ|fr|philosophie|inh}}
:: {{απόγ|de|Philosophie|bor}}
:: {{απόγ|it|filosofia|der}}
:: {{απόγ|es|filosofía|der}}
:: {{απόγ|pt|filosofia|der}}
: {{απόγ|ru|философия|alt=филосо́фия|tr=filosófija|bor}}

εμφανίζει

Απόγονοι

φιλοσοφία (αρχαία ελληνικά)

νέα ελληνικά: φιλοσοφία
αραβικά: فلسفة‎ (fálsafa)
αζεριανά: фәлсәфә / fəlsəfə
μπασκίρ: фәлсәфә (fälsäfä)
μαλαϊκά: falsafah
λατινικά: philosophia
παλαιά γαλλικά: philosophie
γαλλικά: philosophie
γερμανικά: Philosophie
ιταλικά: filosofia
ισπανικά: filosofía
πορτογαλικά: filosofia
ρωσικά: филосо́фия (filosófija)

Αριθμητικές παράμετροι (υποχρεωτικές)

 • |1=   στη θέση#1, ο κωδικός iso γλώσσας
 • |2=   στη θέση#2, η λέξη-απόγονος με σύνδεσμο ακριβείας
  Με παύλα ή 0 μηδέν: {{desc|xx|-|...}} Αποφεύγουμε να γράψουμε κάποια λέξη
  ιδίως για σπάνιες, παλαιές γλώσσες, ώστε να μην έχουμε κόκκινους συνδέσμους.
  Ο κωδικός el για τα νέα ελληνικά πρέπει να συμπληρώνεται. Δεν είναι αυτόματος.
  Για την λέξη-πηγή στην πρώτη πρώτη γραμμή, βάζουμε αντί για λέξη τον αριθμό 1 που μας δίνει τη λέξη του λήμματος όπου βρισκόμαστε, το PAGENAME. Π.χ.
  {{απόγ|grc|1}}
 • |3=   στη θέση#3, ο τύπος της ετυμολογικής σχέσης. Εμφανίζει κάποιο είδος βέλους, με επεξηγηματικό τιτλάκι (tooltip). Μπορεί να είναι:
    |κλη   ή   |inh   κληρονομημένο - inherited
    |δαν   ή   |bor   δάνειο ή είδος δανεισμού - borrowing
    |λδαν   ή   |lbor   λόγιο δάνειο - learned borrowing
    |λδδ   ή   |dlbor   λόγιο διαχρονικό δάνειο - diachronic (internal) learned borrowing from previous phase of the same language
    |ετυμ   ή   |der   προέλευση - origin

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |γ=   ή   |tr=   Συμπληρώνουμε τη διεθνή μεταγραφή (transcription) για λέξεις συστημάτων γραφής εκτός από το ελληνικό ή το λατινικό (π.χ. αραβικά, κινεζικά, ρωστικά κ.λπ.)
 • |εμφ=   ή   |alt=   Συμπληρώνουμε άλλη εμφάνιση του συνδέσμου της λέξης (π.χ. με επιπλέον διακριτικά)
 • |σύμβολο=   ή   |symb=   Παίρνει όλες τις τιμές ετυμολογικών σχέσεων (inh, bor, der / κλη, δαν, κ.λπ) και επιστρέφει μόνο το σύμβολο χωρίς κανένα άλλο κείμενο.

τεστ

 • δοκιμές