{{απόγ|<κωδικός iso γλώσσας>|<η λέξη-απόγονος>|<κωδικός για την ετυμολογική σχέση>}}

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Πρότυπο για τους ετυμολογικούς απογόνους μια λέξης σε διάφορες γλώσσες.
Σχηματίζει ένα τοξάκι με ειδική σημασία (έχει επεξηγηματικό τιτλάκι tooltip) και δίνει σύνδεσμο ακριβείας προς τη λέξη απόγονο. Π.χ.

: {{απόγ|el|πάρτι|δαν}}

δίνει

νέα ελληνικά: πάρτι


Εναλλακτικά, {{desc}} (descendant (en))


Τοποθετούνται σε διάταξη δέντρου στην Ενότητα:Απόγονοι με το πρότυπο {{απόγονοι}} στο τέλος του Τομέα, πριν τις Αναφορές ή Πηγές αν υπάρχουν και πριν τις Μεταφράσεις, για τα νεοελληνικά λήμματα (δείτε το #Παράδειγμα).

===={{απόγονοι|grc}}====


Αν έχουμε μόνο έναν δυο απογόνους, μπορούμε να τους τοποθετήσουμε σε δεύτερη γραμμή, στην Ενότητα:Ετυμολογία με τιτλάκι, το πρότυπο {{απόγονοι2}} Π.χ.

: {{απόγονοι2|grc}} {{απόγ|el|λέξη|κλη}}

Δείτε την εφαρμογή, στο λήμμα ἄμπελος, γραφεύς


Εναλλακτικά, για ξενόγλωσσους συντάκτες, το πρότυπο με λατινική ονομασία: {{desc}}
Τα tooltips αναφέρουν και τους αγγλικούς όρους για να διευκολυνθούν οι πολλοί ξένοι επισκέπτες μας.


Το Πρότυπο αυτό καλεί το Module:descendants. Για τις ονομασίες των γλωσσών, το Module:Languages.

Παράδειγμα

Στο αρχαίο λήμμα φιλοσοφία: Οι εσοχές με την άνω και κάτω τελεία απεικονίζουν τους απογόνους των απογόνων με τη δική τους σχέση με τον αμέσως προηγούμενο πρόγονο. Συνηθίζεται, οι απευθείας κληρονόμοι (|κλη}}) ή οι φάσεις της ίδιας γλώσσας να μπαίνουν πρώτες. Ακολουθούν οι υπόλοιπες γλώσσες αλφαβητικά στο επίπεδο της πρώτης εσοχής.

===={{απόγονοι|grc}}====
{{απόγ|grc|1}}
: {{απόγ|el|φιλοσοφία|λδδ}}
: {{απόγ|ar|فلسفة‎|tr=fálsafa|bor}}
:: {{απόγ|az|фәлсәфә|inh}} / {{l|fəlsəfə|az}}
:: {{απόγ|ba|фәлсәфә|tr=fälsäfä|inh}}
:: {{απόγ|ms|falsafah|inh}}
: {{απόγ|la|philosophia|bor}}
:: {{απόγ|fro|philosophie|der}}
::: {{απόγ|fr|philosophie|inh}}
:: {{απόγ|de|Philosophie|bor}}
:: {{απόγ|it|filosofia|der}}
:: {{απόγ|es|filosofía|der}}
:: {{απόγ|pt|filosofia|der}}
: {{απόγ|ru|философия|alt=филосо́фия|tr=filosófija|bor}}

εμφανίζει

Απόγονοι

φιλοσοφία (αρχαία ελληνικά)

νέα ελληνικά: φιλοσοφία
αραβικά: فلسفة‎ (fálsafa)
αζεριανά: фәлсәфә / fəlsəfə
μπασκίρ: фәлсәфә (fälsäfä)
μαλαϊκά: falsafah
λατινικά: philosophia
παλαιά γαλλικά: philosophie
γαλλικά: philosophie
γερμανικά: Philosophie
ιταλικά: filosofia
ισπανικά: filosofía
πορτογαλικά: filosofia
ρωσικά: филосо́фия (filosófija)

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι (υποχρεωτικές)

 • |1=   στη θέση#1, ο κωδικός iso γλώσσας
 • |2=   στη θέση#2, η λέξη-απόγονος με σύνδεσμο ακριβείας
  Ο κωδικός el για τα νέα ελληνικά πρέπει να συμπληρώνεται. Δεν είναι αυτόματος.
  Για την λέξη-πηγή στην πρώτη πρώτη γραμμή, βάζουμε αντί για λέξη τον αριθμό 1 που μας δίνει τη λέξη του λήμματος όπου βρισκόμαστε, το PAGENAME. Π.χ.
  {{απόγ|grc|1}}
 • |3=   στη θέση#3, ο τύπος της ετυμολογικής σχέσης. Εμφανίζει κάποιο είδος τόξου, με επεξηγηματικό τιτλάκι (tooltip). Μπορεί να είναι:
  |κλη   ή   |inh   κληρονομημένο - inherited
  |δαν   ή   |bor   δάνειο ή είδος δανεισμού - borrowing
  |λδδ   λόγιο διαχρονικά δάνειο - learned internal borrowing
  |ετυμ   ή   |der   προέλευση - origin

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

 • |γ=   ή   |tr=   η διεθνής μεταγραφή (transcription) για λέξεις συστημάτων γραφής εκτός από το ελληνικό ή το λατινικό (π.χ. αραβικά, κινεζικά, ρωστικά κ.λπ.)
 • |εμφ=   ή   |alt=   άλλη εμφάνιση του συνδέσμου της λέξης (π.χ. με επιπλέον διακριτικά)

τεστ

 • δοκιμές

Προβλήματα

.