===={{απόγονοι|<κωδικός γλώσσας>}}====


Χρησιμοποιείται ως τίτλος 4ου επιπέδου (συντάσσεται με 4 «ίσον») για να αναφέρουμε τους ετυμολογικούς απογόνους του λήμματος.

Με την παράμετρο κωδικού γλώσσας στη θέση#1, εντάσσει σε Κατηγορία:Λέξεις με ετυμολογικούς απογόνους (ανά γλώσσα).

Τοποθετείται στο τέλος του Τομέα της γλώσσας πριν τις Αναφορές ή τις Πηγές, αν υπάρχουν (και πριν την Ενότητα:Μεταφράσεις στα νεοελληνικά λήμματα)

Ακολουθούν από κάτω οι λέξεις απόγονοι σημειωμένες με το πρότυπο {{απόγ}}

 • Πρώτες αναφέρονται οι κληρονομημένες. Ακολουθούν αλφαβητικά (ανά γλώσσα) οι υπόλοιπες.


Αν έχουμε μόνο μια δυο λέξεις απογόνους, προτιμάμε μια απλή αναφορά με το πρότυπο {{απόγονοι2}} αντί να ανοίξουμε ολόκληρη Ενότητα.

Παράδειγμα

Στο αρχαίο λήμμα φιλοσοφία

===={{απόγονοι|grc}}====
{{απόγ|grc|1}}
: {{απόγ|el|φιλοσοφία|κλη}}
: {{απόγ|la|philosophia|bor}}
      κ.ο.κ.

Παράμετροι

Αριθμητική παράμετρος

Ονομαστική παράμετρος (προαιρετική)

 • |τύπος=   για τη δημιουργία ειδικής υποκατηγορία: επιλέξτε από τα παρακάτω
  όνομα|ονόματα|ον|name|names   εντάσσει στην Κατηγορία:Ονόματα με ετυμολογικούς απογόνους
  επώνυμο|επώνυμα|επ|surname|surnames|sur   εντάσσει στην Κατηγορία:Επώνυμα με ετυμολογικούς απογόνους
  Παράδειγμα: Ազնավուրյան
  τόπος|τοπωνύμιο|τοπωνύμια|place|placename   εντάσσει στην Κατηγορία:Τοπωνύμια με ετυμολογικούς απογόνους